برگزاری کارگاه آموزشی اصول و تکنیک های تسهیلگری پروژه های اجتماع محور

خانه فرهنگ و توسعه پایدار همزمان با عید سعید قربان برگزار می کند: اصول و تکنیک های تسهیلگری پروژه های اجتماع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید

برگزاری کارگاه آموزشی تسهیلگری پروژه های اجتماع محور

 خانه فرهنگ و توسعه پایدار برگزار می‌کند:اصول و تکنیک های تسهیلگری پروژه‌های اجتماع محورزمان برگزاری: روزهای پنجشنبه و جمعه 17 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

کارگاه آموزشی اصول و تکنیک های تسهیلگری پروژه‌های اجتماع محور

خانه فرهنگ و توسعه پایدار برگزار می‌کند: "اصول و تکنیک های تسهیلگری پروژه‌های اجتماع محور" زمان برگزاری: روزهای پنجشنبه و جمعه 14 ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 30 بازدید
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
2 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
5 پست
تسهیلگری
7 پست
کار_تیمی
4 پست
دشتستان
1 پست
زلزله
2 پست
زباله
1 پست
کودکان
1 پست
hiv/_ایدز
1 پست
مشارکت
2 پست
فقر
1 پست
مالزی
1 پست
حل_مسئله
1 پست
the_power_of_now
1 پست
ngos
1 پست
گروه
1 پست
انسان
2 پست
اجتماع
1 پست
اعتیاد
1 پست
کتاب
1 پست
کتابداری
1 پست
شهرداری
1 پست
فروغ
1 پست
محله
1 پست
همسایگی
1 پست
کویر
1 پست
صورتجلسه
1 پست
نام_گروه
1 پست
انتخابات
1 پست
team_work
1 پست